TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: XUÑO 2017

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais
TOTAL NACIONAL 588.691 1,23 98,85
Áraba/Araba 4.047 0,53 98,55
Albacete 4.929 0,56 98,96
Alacante/Alacant 20.294 0,73 99,11
Almería 15.370 4,80 98,70
Ávila 1.595 0,40 99,13
Badaxoz 14.246 1,05 99,12
Balears, Illes 8.376 1,10 99,56
Barcelona 48.959 0,78 99,28
Burgos 4.046 0,68 99,66
Cáceres 6.984 1,22 99,35
Cádiz 21.166 1,21 98,81
Castelló 6.981 1,26 97,44
Cidade Real 6.392 0,63 99,71
Córdoba 19.388 1,14 98,69
A Coruña 10.927 1,20 98,47
Conca 1.693 0,50 99,47
Xirona 5.775 0,82 99,24
Granada 17.540 1,14 98,14
Guadalaxara 2.921 0,21 99,58
Gipuzkoa 6.659 1,02 98,51
Huelva 17.192 1,38 99,51
Huesca 1.819 1,68 98,90
Xaén 17.998 0,95 99,26
León 3.903 1,06 99,28
Lleida 3.206 0,35 99,37
Rioxa, A  3.576 2,91 99,72
Lugo 2.902 0,72 97,41
Madrid 55.007 2,16 99,04
Málaga 20.411 1,58 97,74
Murcia 30.623 1,16 98,68
Navarra 8.944 1,07 99,16
Ourense 2.866 0,63 98,21
Asturias 9.603 0,35 99,07
Palencia 1.722 0,55 99,40
As Palmas 17.042 1,04 97,80
Pontevedra 12.703 0,75 99,19
Salamanca 3.179 0,58 99,00
Tenerife 14.208 1,61 98,56
Cantabria 7.128 0,85 98,80
Segovia 1.155 0,40 99,17
Sevilla 38.818 1,45 98,18
Soria 668 0,64 99,55
Tarragona 7.507 0,50 99,77
Teruel 1.089 0,56 98,08
Toledo 8.258 1,02 98,43
Valencia 38.963 0,62 99,49
Valladolid 4.279 1,18 98,75
Bizkaia 12.135 0,52 98,84
Zamora 1.399 0,25 99,90
Zaragoza 10.377 0,67 97,05
Ceuta 865 2,21 96,33
Melilla 858 0,37 99,70

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a 15 días naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: O cobro de prestacións por desemprego recoñecidas ata o último día hábil de cada mes realízanse o día 10 do mes seguinte ou primeiro día hábil posterior.