TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: MAIO 2017

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 610.627 1,22 98,59
Áraba 3.691 0,60 96,85
Albacete 5.041 0,43 99,03
Alacant 21.087 0,98 98,95
Almería 12.790 5,11 96,25
Ávila 1.814 0,99 98,53
Badaxoz 15.577 0,99 98,41
Baleares, Illas 9.567 1,00 99,39
Barcelona 50.502 0,76 99,11
Burgos 4.073 1,10 99,71
Cáceres 7.709 1,08 99,32
Cádiz 22.530 1,08 98,27
Castelló 8.610 1,61 96,04
Cidade Real 6.699 0,32 99,27
Córdoba 20.838 1,14 98,53
A Coruña 12.163 0,61 98,08
Conca 1.843 0,60 99,61
Xirona 6.574 1,28 98,44
Granada 18.662 1,06 97,81
Guadalaxara 2.876 0,21 99,79
Guipúscoa 6.890 1,39 98,15
Huelva 10.509 1,39 98,94
Huesca 2.379 0,94 98,65
Xaén 19.344 1,06 99,28
León 4.450 0,75 99,64
Lleida 3.726 0,61 99,05
Rioxa, A  3.209 1,17 99,00
Lugo 3.331 0,70 97,43
Madrid 54.703 2,67 98,92
Málaga 22.316 1,56 97,26
Murcia 38.529 1,10 98,77
Navarra 7.855 1,06 98,41
Ourense 3.103 0,61 98,69
Asturias 11.471 0,31 99,06
Palencia 1.884 0,34 98,27
As Palmas 16.993 0,97 98,24
Pontevedra 14.794 0,64 99,16
Salamanca 3.422 0,49 98,99
Tenerife 14.690 1,45 98,63
Cantabria 8.110 0,74 98,38
Segovia 1.360 0,40 99,38
Sevilla 40.062 1,56 97,94
Soria 768 0,38 97,89
Tarragona 8.037 0,36 99,63
Teruel 1.219 0,60 98,84
Toledo 8.492 1,13 98,66
Valencia 35.902 0,64 99,31
Valladolid 4.772 0,88 99,05
Biscaia 11.704 0,33 98,42
Zamora 1.821 0,42 99,56
Zaragoza 10.005 0,80 97,41
Ceuta 1.326 2,61 98,58
Melilla 805 0,29 99,67

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.