TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: OUTUBRO 2017

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 656.675 1,57 98,33
Áraba 3.908 0,74 96,71
Albacete 6.432 0,48 98,58
Alacant 24.466 0,88 98,96
Almería 13.197 7,64 97,63
Ávila 2.091 0,52 98,59
Badaxoz 17.129 1,61 97,55
Baleares, Illas 20.723 1,67 99,52
Barcelona 54.018 1,15 98,75
Burgos 5.168 0,75 99,66
Cáceres 8.359 1,55 98,78
Cádiz 25.380 1,86 97,98
Castelló 8.075 1,64 96,45
Cidade Real 8.171 0,44 99,40
Córdoba 16.219 1,33 97,80
A Coruña 12.379 0,56 97,89
Cuenca 2.538 0,73 99,06
Xirona 12.108 1,01 99,09
Granada 18.420 1,22 96,98
Guadalaxara 3.316 0,32 99,08
Guipúscoa 6.776 1,17 98,43
Huelva 14.612 1,78 98,84
Huesca 2.935 3,37 97,41
Xaén 16.773 0,90 98,93
León 4.599 0,99 99,52
Lleida 5.437 1,97 95,92
Rioxa, A  3.936 1,22 99,44
Lugo 3.530 0,67 96,78
Madrid 55.291 3,42 98,57
Málaga 25.174 1,51 97,23
Murcia 39.255 1,63 97,05
Navarra 7.231 0,96 98,81
Ourense 3.324 0,92 98,81
Asturias 12.096 0,31 98,88
Palencia 1.994 0,42 98,58
As Palmas 16.720 1,35 97,95
Pontevedra 14.716 0,70 98,83
Salamanca 3.992 0,92 98,90
Tenerife 15.017 1,70 98,34
Cantabria 8.273 1,01 98,01
Segovia 1.507 0,46 98,71
Sevilla 41.232 1,70 97,54
Soria 1.108 0,45 98,62
Tarragona 11.865 0,58 99,82
Teruel 1.542 0,71 99,28
Toledo 10.473 3,55 98,58
Valencia 33.260 0,83 99,19
Valladolid 5.409 1,11 98,08
Biscaia 11.760 0,48 99,22
Zamora 2.044 0,90 99,24
Zaragoza 10.939 0,71 95,53
Ceuta 1.000 1,63 97,29
Melilla 758 0,51 99,24

 

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.