TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: XANEIRO 2018

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 700.123 1,36 98,46
Áraba 4.416 0,42 99,12
Albacete 6.462 1,07 98,49
Alacant 26.669 0,99 98,99
Almería 10.500 4,54 97,19
Ávila 2.132 0,26 99,59
Badaxoz 18.621 1,39 97,14
Baleares, Illas 22.935 2,09 96,53
Barcelona 61.030 1,01 98,87
Burgos 4.468 0,84 99,80
Cáceres 10.269 1,69 98,64
Cádiz 26.929 1,38 98,26
Castelló 8.365 1,29 96,49
Cidade Real 8.248 0,54 99,31
Córdoba 15.038 1,43 98,29
A Coruña 16.224 0,61 98,05
Conca 2.302 1,62 98,95
Xirona 10.997 1,06 98,71
Granada 18.311 1,06 98,37
Guadalaxara 3.841 0,34 99,82
Guipúscoa 7.509 0,94 98,61
Huelva 13.479 2,02 98,58
Huesca 2.406 0,80 99,18
Xaén 11.778 0,72 98,57
León 4.979 0,83 99,29
Lleida 4.654 0,54 99,56
Rioxa, A  3.913 1,41 99,39
Lugo 3.771 0,57 97,50
Madrid 58.794 3,43 98,89
Málaga 28.035 1,89 97,04
Murcia 47.262 0,89 97,06
Navarra 8.748 0,85 98,46
Ourense 3.634 0,91 97,21
Asturias 13.191 0,37 98,93
Palencia 2.294 0,29 99,06
As Palmas 17.678 1,04 98,32
Pontevedra 17.265 0,67 99,01
Salamanca 4.552 0,86 99,37
Tenerife 16.112 1,02 98,13
Cantabria 8.922 0,91 98,46
Segovia 1.876 0,43 99,36
Sevilla 42.757 1,60 97,76
Soria 1.004 0,56 97,67
Tarragona 12.753 0,72 99,59
Teruel 1.522 0,55 99,17
Toledo 10.225 1,17 97,18
Valencia 37.534 0,75 99,42
Valladolid 5.778 1,14 98,43
Biscaia 13.756 0,53 98,75
Zamora 2.299 0,66 99,19
Zaragoza 11.775 0,67 97,43
Ceuta 1.238 0,95 99,46
Melilla 873 0,60 99,84

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.