TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: FEBREIRO 2018

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 552.770 1,31 98,84
Áraba 3.204 0,41 98,37
Albacete 4.684 0,75 98,59
Alacant 20.804 1,57 99,04
Almería 8.201 3,07 99,52
Ávila 1.560 0,33 99,91
Badaxoz 14.944 1,46 98,32
Baleares, Illas 13.827 1,58 98,68
Barcelona 48.124 1,07 99,36
Burgos 3.308 0,65 99,59
Cáceres 7.075 1,62 98,64
Cádiz 20.908 1,14 98,79
Castelló 7.506 1,12 97,42
Cidade Real 6.912 0,47 99,38
Córdoba 14.908 1,22 98,76
A Coruña 11.311 0,58 97,86
Conca 1.585 0,48 99,75
Xirona 7.286 0,87 99,12
Granada 16.004 1,22 98,32
Guadalaxara 3.223 0,41 99,70
Guipúscoa 5.499 1,21 98,32
Huelva 9.616 1,49 98,92
Huesca 1.879 0,48 99,23
Xaén 14.369 0,72 99,48
León 3.665 0,76 99,46
Lleida 3.888 0,63 99,78
Rioxa, A  2.959 0,88 99,42
Lugo 2.895 0,55 98,56
Madrid 51.062 3,00 99,30
Málaga 22.728 1,81 97,48
Murcia 32.394 0,95 98,69
Navarra 6.848 1,01 98,65
Ourense 2.783 1,30 97,95
Asturias 9.927 0,35 99,34
Palencia 1.623 0,36 98,17
As Palmas 14.210 1,07 98,10
Pontevedra 12.451 0,63 99,24
Salamanca 3.363 0,91 99,42
Tenerife 13.278 1,03 98,18
Cantabria 7.634 0,81 98,99
Segovia 1.307 0,31 99,54
Sevilla 37.136 1,74 98,10
Soria 734 0,51 98,16
Tarragona 8.674 0,55 99,71
Teruel 1.070 0,72 99,15
Toledo 8.239 0,85 98,93
Valencia 28.345 0,95 99,42
Valladolid 5.539 0,92 99,06
Biscaia 10.077 0,39 99,36
Zamora 1.571 0,93 99,57
Zaragoza 10.156 0,58 97,59
Ceuta 786 1,39 98,92
Melilla 691 0,25 99,60

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.