TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: OUTUBRO 2018

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais
TOTAL NACIONAL 674.294 1,42 98,20
Áraba/Araba 3.611 0,69 96,65
Albacete 7.029 0,36 98,96
Alacante/Alacant 24.710 1,20 98,81
Almería 12.599 6,19 98,60
Ávila 2.245 0,35 98,53
Badaxoz 17.567 1,47 98,68
Balears, Illes 17.727 1,33 99,02
Barcelona 56.421 0,94 98,37
Burgos 4.649 0,72 99,43
Cáceres 8.565 1,06 99,01
Cádiz 27.048 1,32 97,99
Castelló 8.966 1,70 95,26
Cidade Real 9.107 0,46 99,37
Córdoba 16.970 1,15 98,11
A Coruña 12.475 0,51 97,73
Conca 2.588 1,00 99,50
Xirona 11.466 0,96 98,57
Granada 18.301 1,10 97,32
Guadalaxara 3.431 0,27 99,88
Gipuzkoa 6.211 0,81 98,11
Huelva 14.260 1,73 98,55
Huesca 2.906 0,98 98,16
Xaén 17.211 0,94 98,57
León 4.793 1,03 98,27
Lleida 5.945 0,79 98,96
Rioxa, A  3.578 1,67 99,09
Lugo 3.674 0,84 96,86
Madrid 56.781 4,05 98,79
Málaga 26.171 1,57 97,26
Murcia 45.746 1,07 98,16
Navarra 8.936 0,85 89,91
Ourense 3.655 0,95 97,07
Asturias 12.786 0,27 99,16
Palencia 2.190 0,25 98,32
As Palmas 17.071 1,06 97,84
Pontevedra 15.171 1,28 98,83
Salamanca 4.302 0,94 99,30
Tenerife 16.477 0,90 98,23
Cantabria 8.119 0,76 98,41
Segovia 1.381 0,56 98,90
Sevilla 39.031 1,45 97,03
Soria 893 0,69 99,03
Tarragona 11.426 0,83 99,81
Teruel 1.606 0,40 99,02
Toledo 11.327 0,85 98,51
Valencia 33.562 0,90 98,84
Valladolid 6.164 0,92 98,83
Bizkaia 11.552 0,35 98,24
Zamora 2.011 0,87 99,01
Zaragoza 12.153 0,93 95,69
Ceuta 892 0,88 97,94
Melilla 838 2,02 95,08

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.