TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: SETEMBRO 2018

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais
TOTAL NACIONAL 599.582 1,63 98,40
Áraba/Araba 3.165 0,74 97,50
Albacete 6.049 0,35 99,14
Alacante/Alacant 24.892 1,24 99,14
Almería 13.772 6,33 99,05
Ávila 1.812 0,26 98,40
Badaxoz 14.971 1,44 98,30
Balears, Illes 10.003 0,94 99,34
Barcelona 47.315 1,04 98,32
Burgos 3.112 2,58 99,37
Cáceres 8.095 1,48 98,57
Cádiz 22.793 1,32 98,21
Castelló 8.780 1,97 95,58
Cidade Real 7.297 0,52 99,23
Córdoba 15.836 1,27 98,61
A Coruña 11.388 0,47 98,58
Conca 1.769 0,64 99,55
Xirona 8.072 0,80 99,34
Granada 16.637 1,29 98,02
Guadalaxara 3.582 0,44 99,95
Gipuzkoa 6.115 0,95 98,71
Huelva 12.689 2,64 98,30
Huesca 2.560 0,72 99,25
Xaén 15.208 1,13 98,88
León 3.946 0,71 98,72
Lleida 4.150 0,68 99,25
Rioxa, A  3.344 2,43 98,95
Lugo 3.139 0,58 96,61
Madrid 63.388 5,36 98,47
Málaga 21.450 1,51 98,02
Murcia 39.482 1,74 96,10
Navarra 7.730 1,16 98,58
Ourense 3.092 1,06 96,64
Asturias 10.859 0,53 99,33
Palencia 1.989 0,22 98,36
As Palmas 13.993 1,40 98,24
Pontevedra 12.862 0,64 99,19
Salamanca 3.998 1,16 99,24
Tenerife 13.510 1,00 98,23
Cantabria 6.009 0,60 98,58
Segovia 1.352 0,70 98,92
Sevilla 38.099 1,78 97,13
Soria 818 0,46 97,81
Tarragona 8.478 0,64 99,51
Teruel 1.266 0,66 98,63
Toledo 8.665 1,06 98,88
Valencia 32.919 0,84 99,20
Valladolid 5.152 1,14 99,29
Bizkaia 10.771 0,37 98,51
Zamora 1.564 0,59 99,43
Zaragoza 10.139 0,77 96,56
Ceuta 772 1,00 98,61
Melilla 734 2,27 97,29

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.