Sede electrónica

Información mensual/anual de mercado de traballo por ocupación

Nesta páxina, e a modo de fichas, preséntase información de mercado de traballo de ámbito nacional e por grupo primario de ocupación, segundo a Clasificación Nacional de Ocupacións (CNO).

Estas fichas conteñen información sobre contratos e demandantes que os Servizos Públicos de Emprego rexistran cada mes/ano en cada unha das ocupacións.Os datos desagréganse segundo diferentes variables que conforman un perfil, mostrando as súas variacións mensuais e anuais. Así mesmo, ofrécese información da mobilidade do mercado laboral entre as provincias/comunidades autónomas.

Pódese dar o caso que nalgún mes non haxa datos dalgunha ocupación e por tanto non se mostre.

Desde xaneiro do 2010 Observatorio das Ocupacións do Servizo Público de Emprego Estatal vén publicando información por ocupación destas fichas, mantendo os criterios de ordenación da CNO-94, pero a entrada en vigor da nova Clasificación (CNO-11) en xaneiro de require 2011 unha adaptación dos sistemas informáticos, que fai inevitable a ruptura da serie estatística mensualmente publicada.

¿De que ocupación/profesión/traballo queres información?

Aquí pode vostede buscar ofertas de emprego que lle interesen: