Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Informes anuais do mercado de traballo estatal

Os datos que ofrecen estes informes son un reflexo da situación e da realidade que configura o mercado de traballo cunha mirada ao presente, pero tamén considerando de forma retrospectiva a tendencia, evolución e *prospectiva a curto prazo. Complementario ao informe xeral preséntanse tamén os informes de colectivos de interese para o emprego (persoas novas, mulleres, persoas estranxeiras, persoas maiores de 45 anos, persoas con discapacidade). Ambas as series proporcionan información de ámbito nacional e provincial. Ademais, infórmase a través dun *ánalisis da contratación, da existencia de fluxos consolidados de traballadores entre as distintas zonas do país, o que converte á mobilidade xeográfica nun trazo marcadamente estrutural da realidade laboral.