Sede electrónica

Informes anuais do mercado de traballo estatal

Os datos que ofrecen estes informes son un reflexo da situación e da realidade que configura o mercado de traballo cunha mirada ao presente, pero tamén considerando de forma retrospectiva a tendencia, evolución e *prospectiva a curto prazo. Complementario ao informe xeral preséntanse tamén os informes de colectivos de interese para o emprego (persoas novas, mulleres, persoas estranxeiras, persoas maiores de 45 anos, persoas con discapacidade). Ambas as series proporcionan información de ámbito nacional e provincial. Ademais, infórmase a través dun *ánalisis da contratación, da existencia de fluxos consolidados de traballadores entre as distintas zonas do país, o que converte á mobilidade xeográfica nun trazo marcadamente estrutural da realidade laboral.