LOGISTIKAREN ARLOKO IKERKETA PROSPEKTIBOA: HORNIKUNTZA-KATEAREN KUDEAKETA ESPAINIAN

2014

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak (SEPE), Lanbide Behatokiaren bitartez, lan-merkatuari buruzko ikerketak egiten ditu. Jarduera ekonomikoei eta lanpostuei buruzko ezagutzei erreparatzen die, baita joerei eta enpleguko aurreikuspenei ere. Horien bitartez, enplegu-aukera onenak eskaintzen dituzten jarduera ekonomikoak identifikatzen ditu, epe ertainerako zein luzerako.

Txosten honek Logistika Sektoreari heltzen dio. Horri esker, enpleguko aurreikuspenak, berrikuntza teknologiko garrantzitsuenak, lanbide eta profil profesional nabarmenenak, sektorean dagoen prestakuntza-eskaintza eta enpresek gehien eskatzen dituzten prestakuntzak ezagutu nahi dira.

Aurkibidea

  • Ikerketaren aurkezpena eta helburuak
  • Metodologia
  • Sektorearen karakterizazioa
  • Lan-merkatua
  • Sektorearen egoera, adituen ustez
  • Sektorearekin lotutako prestakuntza
  • Lanbideei buruzko informazioa
  • Ondorioak
  • Kontsultatutako iturriak eta adituak