KONTZEPTUAK

 • Eskabidea egiten duen langile batek lanpostu bat da, langabezian edo ez denez, enplegu zerbitzu publikoen Sistema nazionala (bulego Erabilera.

  2004Ko maiatzetik aurrera, eskaera horiek hiru multzotan sailkatu enplegu-eskatzaile buruzko informazioa ematen du:

  • Okupatuta: dagoeneko beste helburu bat hobeto hartu diren edo egiten duen lana compatibilizarlo ere (adibidez: enplegu gehiago, anitzeko...).
  • Eskuratu dute: zerbitzu horietan, lanik gabe, eskabidean adierazitako lan baldintza bereziak (adibidez: etxean bakarrik, telelana, atzerrian, etab.).
  • Okupatu gabeko enplegu-eskatzaile (DENOS). talde hori osatzen duten langabeak; enplegu eskatzaileen estatistiketan (ohiko jotzen ziren.EEZPK (lehengo INEM) eta talde batzuek ere, considerándose haiek oraindik ez dauden bezala, lan eta zerbitzuen eskatzaileak aurreko irudian, bai geldirik daude (biztanleria aktiboaren inkestan, erregistratutako langabetuen gehitzen zaie ikasle taldeak ere, hala nola, nekazaritzarako subsidiados behin-behineko langileak, etab.
   Magnitude hau erabiltzen da 90eko hamarkadaren amaieratik funtsak banatzeko, autonomia erkidegoei transferitutako enpleguko politika aktiboen kudeaketan duten esparruan, enplegurako ekintza Plan Nazionalak zirenak, gaur egun espainiako erreforma Programa nazionalaren barruan.
 • Erregistratutako Geldialdia altako enplegu-eskaeretako guztizkoa, SPEE-ak erregistratuta, izanda dago existenteak hilabete bakoitzeko azken egunean, 1985eko Martxoaren 11ren Ministerio-Aginduan deskribatutako egoera laboraletara daudenak kanpo utziz (B.O.E. 14/3/85eko) irizpide estatistikoak Erregistratutako Geldialdiaren neurketarako ezartzen direnagatik.

 • 1985eko Martxoaren 11ren Ministerio-Aginduaren edukiaren arabera (B.O.E. 14/3/85eko) irizpide estatistikoek Erregistratutako Geldialdiaren neurketarako ezartzen dutenagatik, honetatik kanpo uzten dira erreferentzia-hilabetearen amaieran hurrengo egoeretako|lekuetako batean aurkitzen dituzten eskari haiek guztiak:

  • Beste enplegu|erabilera (Enplegu-Aniztasuna) dihardutenarekin bateragarri bat eskatzen duten eskatzaileak.
  • Okupatuta egonez, enplegua|erabilera hura (Enplegu|Erabilera Hobea) dutenaren truke aldatzeko eskatzen duten eskatzaileak.
  • Lanetan Kolaborazio Sozialean (Kolaborazio Sozialean) parte duten langabezia-sarietako eskatzaile hartzaileak.
  • Erretiro-pentsiodunak diren eskatzaileak, baliogabetasun|baliaezintasun handiagatik edo baliogabetasun|baliaezintasun absolutuagatik pentsiodunak eta adin|aro berdin edo 65 urte (Erretirodunak) baino gehiagoko eskatzaileak.
  • Enplegua 3 hilabetetatik (Egoeraren Araberako Enplegutik) beherako aldirako eskatzen duten eskatzaileak.
  • Lana asteroko 20 ordutatik beherako egunarekin|jardunaldiarekin eskatzen duten eskatzaileak (Eguna baldin eta txikiagoak badira araututako irakaskuntza|irakaspen ofizial 25 urteko edo adin|aro hau gaindituz lehen enpleguko eskatzaileak (Ikasleak) direneko ikerketak egiten ari diren Eskatzaileak.
  • Lanbide-Profesionala, bere eskola-orduek asteko 20ak gainditzen dituztenean, prestakuntza-ikastaroetarako eskatzaile laguntzaileek beka izan dezaten gutxienez mantenuko eta lehen enpleguko|erabilerako eskatzaileak (Ikasleak) izan daitezen.
  • Hainbestetan etendako eskariarekin eskatzaileak egoera honetan egon daitezen eskariaren etenaldiak, gehienetan eskatzailearen eskariz eta justifikatzen duen kausagatik tramitatzen denaren, enplegu bilaketa (Etendako Eskariak) eteten duenez gero.
  • Lanaldi partzial bat egiteagatik enplegu|erabilera bateragarritasun egoerako langabezia-sarietako eskatzaile onuradunak (Bateragarritasuna prestazioak).
  • Subsidio nekazaritza edo, hura ahituz, jaiotzako egunetiko urte bat baino gehiagoko aldia|periodoa zuzen (Subsidiatutako Behin-Behineko Nekazaritza-Langileak) igaro ez dena nabaritzen ari diren eskatzaileak.
  • 5/2000 Errege-Dekretu Legegilearen 2 atala 17 Artikuluan ezartzen den bezala, Abuztuaren 4ko (Txertatze laboraleko akzio|eragin Arbuiatzeko) bere ezaugarrietara egokitutako txertatze laboraleko akzioei|eraginei uko egiten dieten eskatzaileak.
  • Lanerako berehalako erabilgarritasunik gabeko edo bateraezina lanpostu jakinerako hautapen-prozesuan parte hartzeko inskribatutako eskatzaile bezala berarekin den egoeran, enpleguko|erabilerako eskatzaileak soilik atzerritarrarentzat, bakarrik enpleguko eskatzaileak etxez etxe, enplegua|erabilera, enplegu espedientea betez, etenaldiko edo lanaldi-laburtzeko egoeran|lekuan dauden eskatzaileak edo lan-egoeren aldaketa, etab.en (Beste kausa batzuen) aurreko zerbitzu eskatzaileak.