EM VAN A TENIR EN COMPTE ELS PERÍODES TREBALLATS A ESPANYA SI EM TRASLLADO A REGNE UNIT?

Sí, en Regne Unit es poden fer valer els períodes cotitzats a Espanya abans i després del final del període transitori. Necessita residir i treballar en últim lloc en Regne Unit.