Seu electrónica

Si no treball a Espanya al meu retorn tinc dret a alguna prestació per desocupació?

Si no treballa al seu retorn a Espanya té les següents opcions:
A)    COTITZACIONS ANTERIORS A LA SEVA SORTIDA D'ESPANYA: Pot accedir a prestació contributiva per les cotitzacions acreditades a Espanya abans de la sortida a l'estranger que no s'haguessin utilitzat per a un altre dret anterior sempre que hagués cotitzat 360 dies o més.
B)     RAI D'EMIGRANT RETORNAT: En el supòsit de no tenir cotitzacions suficients anteriors a la sortida, les persones emigrants retornades podran accedir al Programa de Renda Activa d'Inserció. Per a això es requereix, entre altres requisits, ser major d'anys, 45 haver treballat almenys 6 mesos a l'estranger des de l'última sortida d'Espanya i haver retornat en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud.
Podran acreditar els períodes cotitzats en UK amb l'O 1 .