Seu electrónica

Em van a tenir en compte els períodes treballats a Espanya si em trasllado a Regne Unit?

Sí, en Regne Unit es poden fer valer els períodes cotitzats a Espanya abans i després del final del període transitori. Necessita residir i treballar en últim lloc en Regne Unit.