Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Com faig la memòria que necessito per sol·licitar el pagament únic i qui me la pot fer?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

La memòria per sol·licitar el pagament únic consistirà en la redacció d'un projecte que descrigui l'activitat que vagi a realitzar i que permeti considerar la seva viabilitat econòmica i financera. Aquesta memòria haurà d'incloure els següents apartats:

  • Dades personals.
  • Dades sobre l'activitat a realitzar, indicant en què consisteix, localitat i província on es va a desenvolupar, marc jurídic dins del com es va a realitzar i data prevista de començament de la mateixa.
  • Capital necessari total (propi, aliè i capitalització).
  • Distribució prevista del capital.
  • Detall de les inversions a realitzar.
  • Dades del local on es va desenvolupar l'activitat.
  • Previsió d'ingressos, despeses i rendiments per als primers exercicis.
  • Previsió sobre creació d'ocupació.

La memòria la pots elaborar seguint el guió que es troba a la pàgina Webdel Servei Públic d'Ocupació Estatal, denominat "Plantilla de memòria explicativa del projecte per al pagament únic o capitalització".

Per a la realització de la memòria també pots acudir a qualsevol consultoria o assessoria privada, o a qualsevol dels serveis que les diferents Administracions Públiques de caràcter estatal, autonòmic o local, posen a la disposició de les persones promotores de nous projectes d'activitat.