Seu electrónica

Per error del SEPE, no ��s correcte algun de les meves dades personals (nom, direcci?n,?), ?d?nde i c?mo puc reclamar?

Les Administracions Públiques podran rectificar a qualsevol moment, d'ofici o a sol·licitud de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics derivats dels seus actes.

A qualsevol moment, vostè podrà presentar en la seva oficina de prestacions un escrit indicant l'error, aportant la documentació necessària que justifiqui les dades correctes; per a això ha de demanar cita prèvia a través de la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o per telèfon.

En cas que no pugui presentar l'escrit directament en alguna de les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), ho podrà realitzar en:

  • Els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de la seva Comunitat Autònoma, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local (si en aquest cas existís l'oportú conveni).
  • Les oficines de Correus.
  • Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  • Les oficines d'assistència en matèria de registres.
  • Qualsevol altre registre que estableixin les disposicions vigents.