Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Com sigues si la meva sol·licitud de prestacions està aprovada o denegada?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Presentada la sol·licitud de prestacions, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) està obligat a dictar resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la a la persona interessada. Una vegada sigui resolta la seva sol·licitud de prestacions, rebràs al teu domicili o en el qual ens hagis facilitat per a les notificacions, la resolució del SEPE comunicant-te si la teva sol·licitud ha estat aprovada o denegada, indicant-te els motius en aquest últim cas.

No obstant això, a qualsevol moment, podràs informar-te sobre l'estat de tramitació del teu expedient:

  • A la pàgina Web del SEPE(si disposes de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.
  • En el nostre servei d'atenció telefònicaa la ciutadania.
  • En l'oficina de prestacions en la qual vas presentar la teva sol·licitud, prèvia petició de cita (per telèfono a la Web del SEPE).

Si transcorreguts tres mesos des de la data de presentació de la seva sol·licitud, no has rebut la resolució, podràs entendre que t'ha estat denegada per silenci administratiu. En aquest cas, podràs presentar una reclamació prèvia a la via judicial.