HAIG DE RENOVAR LA INSCRIPCIÓ ESTANT EN UN ERE O UN ERTE?

No, el temps de percepció de prestacions extraordinàries derivades d'ERTE COVID no es considera període d'ocupació cotitzat a l'efecte del reconeixement d'un futur dret.