PER UN ERTE TREBALLAR? DE DILLUNS A DIJOUS I COBRAR? L'ATUR ELS DIVENDRES I S?BADOS; ?EM CORRESPON COBRAR AQUESTS DUES D?AS D'ATUR SI EN L'EMPRESA MAI HE TREBALLAT ELS S?BADO?

Quan el període de suspensió afecta exclusivament a determinats dies laborables del mes, a l'efecte del pagament i consum de les prestacions per desocupació, aquests dies laborables es multiplicaran pel coeficient 1 , 25 a fi de computar la part proporcional del descans setmanal, tret que la suspensió afecti a cinc o sis dies laborables consecutius, en aquest cas s'abonaran i consumiran set dies de prestació per desocupació.

En aquest cas, ja que va a estar aturat tots els divendres del mes, percebrà en concepte de prestacions, i se li consumiran, 5 dies ( 4 divendres x 1 , 25 = 5 dies de pagament i consum de prestació).

Més informació sobre prestacions per desocupació durant un ERE O ERTE en: “M'ha afectat un ERE o un ERTE”.