Seu electrónica

Si m'afecta un ERE o ERTE, haig d'inscriure'm com a demandant per cobrar l'atur?

La sol·licitud de la prestació per desocupació requereix de la seva inscripció prèvia com a demandant d'ocupació, per la qual cosa, abans de la sol·licitud o simultàniament, haurà d'inscriure's en el Servei d'Ocupació Autonòmica que li correspongui o, si escau, en el Servei Públic d'Ocupació Estatal de Ceuta i Melilla.

No obstant això, en els casos de procediments de regulació temporal d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, els serveis públics d'ocupació podran aprovar fórmules que permetin la inscripció col·lectiva de les persones treballadores afectades, sense necessitat que es presentin en l'oficina d'ocupació.