COM JUSTIFICO LA BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL SI CAIC MALALT DURANT UN ERTE I COBRAMENT L'ATUR?

Si le afecta una incapacidad temporal mientras percibe la prestación por desempleo como consecuencia de la suspensión de empleo o la reducción de la jornada de trabajo por un procedimiento de regulación temporal de empleo, deberá ponerlo en conocimiento del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Comunicará tanto la baja médica como, en su día, la correspondiente alta. Además, su empresa comunicará también los días de baja médica a través del correspondiente fichero de días de actividad/inactividad.

Pot comunicar aquesta situació:

  • Solicitandocita previaen su oficina de prestaciones y aportando los partes de baja y alta.
  • Tramitant-ho a través d'Internet, a la seudel SEPE (si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve). Pot aportar els parts de baixa i alta a través de la transacció Gestió de la documentació.
  • Presentant pre-sol·licitud per a la baixa per IT, en el tràmitBaixa Prestació. Una vegada tingui l'alta médica, present novament pre-sol·licitud en el tràmit Pre-sol·licitud de prestació individual. En tots dos casos expliqui breument, en el camp Observacions, aquesta situació, que està percebent prestació per ERTE i que ha passat a situació d'IT o l'ha finalitzat.
  • Excepcionalment, mitjançant remissió d'escrit a través del Registre Electrònic o presentat en una oficina d'assistència en matèria de registre, adjuntant els parts de baixa i alta metgesses.