Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Per què causes es pot extingir el meu atur?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Les causes d'extinció de la prestació per desocupació són:

  • La realització d'un treball per compte d'altri de durada igual o superior a 12 mesos. Si en acabar la relació laboral, se t'aprova una nova prestació, podràs optar entre reprendre la prestació que estaves percebent (pel període que et quedava i les bases i tipus que et corresponien) o percebre la prestació que les noves cotitzacions efectuades hagin originat. Si tries la prestació anterior, les cotitzacions que hagin generat la prestació que no has triat, no podran tenir-se en compte per aprovar-te una prestació posterior. És el que es diu dret d'opció.
  • L'esgotament del període de prestació.
  • La imposició de sancions per infraccions lleus, greus i molt greus en els termes previstos en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
  • La realització d'un treball per compte propi de durada igual o superior a 60 mesos, si ets una persona treballadora per compte propi que es dona de alta/dóna de alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors del Mar.
  • El compliment de l'edat ordinària de jubilació. Si no reuneixes el període de cotització exigit per jubilar-te, podràs seguir percebent la prestació fins que compleixis aquest requisit.
  • Passar a ser pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent en els graus d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa. En aquests casos d'invalidesa podràs optar per la prestació més favorable.
  • El trasllat de residència a l'estranger per cercar o realitzar un treball, o per a perfeccionament professional o cooperació internacional, per un període continuat igual o superior a 12 mesos. Si salis a l'estranger per raons diferents a les anteriors, la prestació s'extingirà si romans a l'estranger més de 90 dies.
  • La renúncia voluntària a la prestació.
  • La defunció de la persona beneficiària.