Seu electrónica

Puc reprendre l'atur entre contractes de curta durada? Seria millor acumular períodes per a una nova prestació?

Quan finalitzi un contracte inferior a un any i la seva prestació contributiva no es trobi esgotada, únicament podrà sol·licitar la represade la mateixa, la qual cosa suposarà el dret a percebre la prestació pel període que resti i amb les bases i topalls que corresponguessin al moment de la suspensió.

Les cotitzacions realitzades pel seu últim treball no afecten a la durada de la prestació que té reconeguda, però sí es podrien tenir en compte per a l'accés a una prestació posterior.

No tindrà dret a una nova prestació per desocupació fins que es produeixi l'extinció de la prestació anterior, entre altres causes, perquè s'esgota o per realitzar treballs per compte d'altri de, almenys, 360 dies.

Per tant, si vol sol·licitar una prestació per desocupació nova, serà necessari que des que es va interrompre la prestació anterior, vostè hagi realitzat treballs de forma continuada o interrompuda, per compte d'altri, de durada igual o superior a dotze mesos, però sempre que no hagi sol·licitat represes del cobrament de la prestació entre contracte i contracte.

La decisió sobre reprendre o acumular períodes dependrà de les seves circumstàncies personals i familiars. Haurà de tenir en compte el temps que li quedi per percebre de la prestació suspesa, quant vagi a trigar a començar a treballar de nou, la durada del futur contracte i la comparació entre l'import que percep per la prestació actual i el que podria percebre per una nova.