Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Puc reprendre l'atur entre contractes de curta durada?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Quan finalitzis un contracte inferior a un any i la teva prestació contributiva no es trobi esgotada, podràs sol·licitar la represa de la mateixa, la qual cosa suposarà el dret a percebre la prestació pel període que resti i amb les bases i topalls que corresponguessin al moment de la suspensió.

Les cotitzacions realitzades pel teu últim treball no afecten a la durada de la prestació que tens reconeguda, però sí es tindran en compte per a l'accés a una prestació posterior.

Encara que la teva prestació per desocupació anterior no s'hagi extingit per la realització d'un treball per compte d'altri de durada igual o superior a dotze mesos, pots optar per reprendre aquest dret o per sol·licitar un de nou, sempre que amb posterioritat al reconeixement inicial d'aquell, acreditis un nou període d'ocupació cotitzada d'almenys 360 dies, així com el compliment dels altres requisits exigits.

Si després de la situació legal de desocupació no sol·licites expressament el reconeixement d'un nou dret i optes per sol·licitar la represa del dret suspès, se't reprendrà aquest dret i els períodes d'ocupació cotitzada des del seu naixement es tindran en compte per al reconeixement d'un dret posterior.

Si després de la situació legal de desocupació sol·licites expressament el reconeixement d'un nou dret, se't reconeixerà el nou dret sol·licitat i l'anterior es considerarà extingit amb caràcter general.