Seu electrónica

Cobro prestació/subsidi per desocupació, haig de suspendre-les si realitzo treballs inclosos en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social?

Ha de comunicar les situacions incompatibles amb la prestació contributiva o amb el subsidi per desocupació: activitats agropecuàries per compte propi, activitats per compte d'altri, així com les rendes derivades d'aquestes activitats, en el cas del subsidi.

No obstant això, existeixen certes particularitats pel que fa als treballs agrícoles, ja que les altes en treballs del Sistema Especial Agrari (SEASS):

  • Si es produeixen en tipus de contractes fixos, donaran lloc a la baixa en la prestació.
  • Si es produeixen en tipus de contractes eventuals, es procedirà a la seva regularització per part de la seva oficina de prestacions sobre la base de la informació que rebi de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual cosa, al mes següent de la realització d'aquestes jornades veurà la seva prestació regularitzada en funció del total de jornades, sumada la part proporcional de descansos i vacances (s'aplica un factor multiplicador de 1 337 , sobre cada jornada treballada).

Fruit d'aquesta regularització es generen cobraments indeguts que es compensaran en la nòmina posterior, i en el cas de quedar esgotada la prestació, li seran reclamats en el procediment corresponent.

Si es comprova que quan li abonin el mes següent al de la realització de jornades com a eventual, no figuren els cobraments indeguts que a dalt s'esmenten, haurà d'acudir a la seva oficina de prestacions, prèvia sol·licitud de citao trucant per telèfon , per informar dels treballs agrícoles realitzats.