Seu electrónica

Cobrament més d'atur els mesos de 31 dies?

El Servei Públic d'Ocupació Estatal li abona la prestació o subsidi per desocupació per mensualitats de trenta dies, tal com estableix la normativa vigent, dins del mes immediat següent al que correspongui la meritació.