Seu electrónica

?Qu? conseq����ncies t�� enviar el certificat d'empresa de totes les persones treballadores encara que no sol��licitin l'atur?

Els certificats d'empresa enviats per les empreses, encara que les persones treballadores no sol·licitin prestació per desocupació, quedaran registrats en les bases de dades del Servei Públics d'Ocupació Estatal (SEPE), per al reconeixement de futures prestacions per desocupació.

Accés a Certific@2.