Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Com sigues si el fitxer XML enviat ha estat correctament rebut pel SEPE?

Després del preprocesado de la comunicació enviada al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), se't notificarà el resultat d'aquest preproceso, normalment abans 24 d'hores.

La notificació es farà en l'adreça de correu electrònic que figuri en la base de dades de l'aplicació Certific@ 2 corresponent a l'usuari que figuri com a representant en cadascun dels fitxers de comunicació.

L'aportació d'aquesta informació és una part obligatòria d'aquest procés.

El missatge enviat contindrà l'identificador de la comunicació a la qual es respon i un fitxer en format XML, el qual segueix l'estructura del corresponent esquema XSD publicat pel SEPE.

En concret, l'estructura del fitxerde resposta és la següent:

 • Bloc de dades que conté la informació de la comunicació original enviada per l'empresa.
 • Bloc de dades en el qual es mostra el resultat del tractament del fitxer, el qual es troba al final del fitxer XML de resposta. Aquest bloc conté la següent informació:
  • Resultat del processament de la comunicació.
  • Nombre de persones treballadores incloses en la comunicació.
  • Nombre de persones treballadores processades amb èxit.
  • Un bloc amb els errors associats a aquelles persones treballadores que s'han processat amb error.
  • Un bloc amb els errors de tipus genèric (errors en les dades de la persona representant o de l'empresa) detectats en la comunicació.
 • Empremta digital del contingut del fitxer de resposta.

El resultat del processament d'una comunicaciópot ser:

 • Processament: quan totes les persones treballadores incloses en la comunicació són processades.
 • Processament parcialment: quan algunes de les persones treballadores de la comunicació no són processades.
 • Rebutjat: quan no s'aconsegueix processar cap persona treballadora a causa d'un error en les dades genèriques de la comunicació (dades de l'empresa o del seu representant) o perquè hi ha error en totes les persones treballadores.

Els registres de les persones treballadores que no puguin ser processats, s'inclouran també en el fitxer de resposta juntament amb un codi identificatiu de la causa d'error. El significat d'aquests codis es pot veure a l'apartat: "Ajuda XML _ Taules de codis de resposta de l'aplicació".