Seu electrónica

Quan el SEPE envia resposta del tipus fitxer “parcialment processat” és necessari un nou fitxer amb tota la informació o solament amb les persones treballadores no processades?

Si després de l'enviament d'una comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) a través de Certific@2, el resultat del processament d'una comunicació és “processat parcialment”, l'empresa haurà de generar un fitxer nou amb les dades corregides tan sol de les persones treballadores no processades i procedir a un nou enviament.

"Processament parcialment" significa que algunes de les persones treballadores de la comunicació no han estat processades, en canvi, sí ho hauran estat la resta, gravant-se en la nostra base de dades.

Els registres de les persones treballadores que no poden ser processades s'inclouran també en el fitxer de resposta juntament amb un codi identificatiu de la causa d'error. El significat d'aquests codis es pot veure a l'apartat Ajuda XML - Última Versió en "la Taula de codis de resposta" - Taula Terrors.txt.