Seu electrónica

El Servei Públic d'Ocupació em comunica que hi ha errors en el fitxer XML que he enviat Com els identifico per solucionar-los?

Si en enviar l'empresa fitxers XML al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), existeix algun error en les dades remeses, s'identifica per mitjà d'uns codis d'error del tipus: HT000…, WG000…, DNT000…, HG000…, WT000

Per saber el literal del codi d'error i poder identificar-ho, existeix la taula ERRORS.TXT dins de l'apartat AJUDA XML – Ultima Versió – Taula de codis de resposta, dins de l'aplicació Certific@2.

Una vegada identificat l'error, ha de ser corregit en el fitxer i tornar a realitzar l'enviament.