Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Què és Certific@ 2 ?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Certific@ 2 és una aplicació web que el Servei Públic d'Ocupació Estatal posa a la disposició d'empresaris, empresàries i persones col·legiades professionals per transmetre les següents comunicacions:

  • Certificat d'empresa de cessament de la relació laboral.
  • Períodes d'activitat laboral de les persones treballadores fixes discontínues i les afectades per un expedient de regulació d'ocupació de suspensió o de reducció de jornada, permetent a la persona treballadora, en aquests casos, tramitar les represes de la prestació sense haver de desplaçar-se a les oficines.
  • Altes de prestacions de persones treballadores afectades per expedient de regulació d'ocupació.
  • Comunicació prèvia de dades sobre acomiadaments col·lectius, suspensió de contractes i reducció de jornada, prevista en l'Ordre ESS/ 982 / 2013 .

A través d'aquesta aplicació se substitueix l'entrega del certificat d'empresa en format paper a la persona treballadora perquè el present en les oficines d'ocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Permet reduir i simplificar els tràmits,així com agilitar la represa de la prestació per desocupació per determinats col·lectius de persones treballadores que tenen freqüents períodes d'activitat i inactivitat.

L'aplicació Certific@ 2 permet al seu torn a les empreses consultar les dades dels certificats d'empresa enviats al Servei Públic d'Ocupació Estatal, així com imprimir còpies dels mateixos.