Seu electrónica

Quins tipus d'accés permet la Seu Electrònica del SEPE?

Per accedir a les diferents opcions que li proporciona la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), pot fer-ho de diferents formes:

1. Accés a Certific@2 amb usuari i contrasenya de Contrat@.

 • Tots els usuaris de Contrat@ tenen accés a Certific@2.
 • Les altes d'usuaris en Contrat@ es repercuteixen en SEPE en 24 hores (48 hores si es tracta de l'entorn de proves de fitxers XML).
 • De forma temporal, no es repercuteix a SEPE el canvi de contrasenya en Contrat@ per a l'accés a Certific@2. Pròximament s'habilitarà aquest servei perquè el canvi de contrasenya permeti accedir a Certific@2.
 • El acceso a Certific@2 se realiza con usuario principal (o autorizado) o con usuario asociado:

    1.1. Amb usuari principal (o autoritzat):

 •  Si l'usuari és un CIF:
   • En el camp usuari s'ha d'introduir el CIF.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF no s'ha d'introduir gens.
 •  Si l'usuari és un NIF:
   • En el campo usuario se debe introducir el NIF anteponiendo en la primera posición por la izquierda una “D”.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF no s'ha d'introduir gens.
 •  Si l'usuari és un NIE:
   • En el camp usuari s'ha d'introduir el NIF anteposant en la primera posició per l'esquerra una “I”.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF no s'ha d'introduir gens.

    1.2. Amb usuari associat:

 •  Si l'usuari és un NIF:
   • En el campo usuario se debe introducir el NIF anteponiendo en la primera posición por la izquierda una “D”.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF s'ha d'introduir el CIF de l'empresa a la qual es representa.
 •  Si l'usuari és un NIE:
   • En el camp usuari s'ha d'introduir el NIF anteposant en la primera posició per l'esquerra una “I”.
   • En el camp contrasenya s'ha d'introduir la clau d'accés a Contrat@.
   • En el camp CIF s'ha d'introduir el CIF de l'empresa a la qual es representa.

 

2. Accés a Certific@2 amb certificat digital o DNI electrònic

L'accés amb certificat digital o DNI electrònic a Certific@2 és possible a través de qualsevol d'aquestes rutes:

 • Sede electrónica- Empresas -Certific@2 - Acceso a la aplicación - Certificado digital o DNI electrónico.
 • www.sepe.es - Empreses - Serveis per a empreses- Accés a l'aplicació - Certificat digital o DNI electrònic.