Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Si cobro atur o subsidi i la meva situació familiar canvia afecta el canvi a les prestacions?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si varia el nombre de fills o filles al teu càrrec mentre perceps la prestació per desocupació, podria afectar a la seva quantia, doncs caldria revisar els topalls mínim i màxim d'aquesta quantia. Si canvia la situació del teu cònjuge, no afecta a la prestació per desocupació. 

Si estàs percebent el subsidi per desocupació i es produeix una variació en la situació de les persones que componen la seva unitat familiar (incloent el seu cònjuge) per diverses causes (col·locació o desocupació, naixement o defunció, entre altres), pot afectar al manteniment del subsidi si per accedir a ell vas haver de demostrar responsabilitats familiars, o fins i tot pot suposar la variació en el tipus de subsidi que perceps si passa de no tenir càrregues a tenir-les en els dotze mesos següents al fet causant del subsidi per desocupació.

És molt important comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal els canvis que es produeixin en el nombre de membres de la seva unitat familiar i en la situació econòmica o laboral d'els qui la componen perquè es revisi la nova situació i s'efectuïn els ajustos necessaris (per exemple, un canvi de la quantia de la prestació o la baixa temporal en el subsidi per pèrdua de requisits). 

Si estàs percebent un subsidi i no comuniques les variacions, podria ocasionar-te un perjudici important, ja que si es detectessin, i com a conseqüència d'elles, estiguessis percebent de forma indeguda dit subsidi, s'iniciaria un procediment sancionador per infracció greu que podria concloure amb la seva extinció.