Seu electrónica

Puc cobrar l'atur si soc una persona treballadora estrangera?

Si és una persona treballadora estrangera i resideix o està de forma legal a Espanya, tindrà dret a beneficiar-se de les prestacions per desocupació en les mateixes condicions que les persones treballadores de nacionalitat espanyola.