Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Si treball en l'empresa d'un familiar fins a el 2 º grau de parentiu, puc cobrar l'atur?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si treballes en una empresa d'un familiar per consanguinitat o afinitat fins a º 2 grau i ets un empresari o empresària individual, no tens dret a percebre les prestacions per desocupació si convius amb ell o ella i no hi ha evidència del caràcter laboral de la relació.

Per a això, es valoraran totes les dades de forma conjunta que provin la relació laboral: temps de prestació de serveis i de cotització a la Seguretat Social, si hi ha hagut modificació del règim d'afiliació, si formes part d'un altre nucli familiar, existència d'un treball efectiu, llunyania o proximitat del grau de parentiu, antecedents respecte a la percepció de prestacions per cessament en una relació laboral anterior amb el mateix empresari o empresària, etc.

No obstant això, sí tindries dret a cobrar les prestacions si no convius amb el teu familiar, si l'empresa és una societat mercantil o laboral i no tens una participació social en la mateixa.

No tindries dret a desocupació si la participació al capital social del teu familiar que conviu amb tu aconsegueix, almenys el % 50 del capital social, excepte prova en contrari. Sí tindries dret si aquesta participació al capital social no aconsegueix el % 50 o no convius amb familiars titulars d'aquest percentatge.

Si el teu pare o mare és persona treballadora autònoma pot contractar-te com a treballador o treballadora per compte d'altri si ets menor d'anys, 30 encara que convisquis amb ell o ella, en aquest cas no cotitzaràs per desocupació ni tindràs protecció per desocupació. Però si cesses en aquest treball, pots acreditar situació legal de desocupació i si tens cotitzacions anteriors suficients i compleixes la resta de requisits, podràs obtenir la prestació per desocupació o el subsidi per desocupació per cotització insuficient.

Si compleixes 30 anys i continues treballant amb els teus progenitors i presenten davant la Tresoreria General de la Seguretat Social la declaració de tots dos (del progenitor i teva) en la qual faci constar la teva condició com a persona treballadora per compte d'altri, podràs a partir de llavors cotitzar per desocupació.