Seu electrónica

Puc cobrar l'atur després d'una baixa voluntària?

Si abandona un treball de forma voluntària, no pot percebre la prestació per desocupació ja que segons estableix la normativa legal, per poder cobrar una prestació per desocupació és necessari que la baixa en el treball no s'hagi produït de forma voluntària, doncs el sistema de protecció per desocupació protegeix a les persones treballadores que volen i poden treballar però manquen d'ocupació.

Si posteriorment treballa en una nova empresa i li cessen per no superar el període de prova per decisió de l'empresari o l'empresària, i no han transcorregut més de tres mesos des que va cessar voluntàriament  en l'empresa anterior, tampoc tindrà dret a una prestació per desocupació.

No obstant això, si s'incorpora de nou a un altre lloc de treball i aquest contracte finalitza per no superar el període de prova per decisió de l'empresa, però han transcorregut més de tres mesos des de la baixa voluntària, sí tindrà dret a una prestació per desocupació, sempre que reuneixi la resta de requisits

De totes maneres, se sol realitzar una anàlisi concreta de cada cas per determinar si hi ha indicis que permetin establir de manera fundada la presumpció de frau de llei en l'última contractació, per si es pretén accedir a la prestació per desocupació de forma indeguda.