Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Puc cobrar l'atur després d'una baixa voluntària?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si abandones un treball de forma voluntària, no pots percebre la prestació per desocupació ja que segons estableix la normativa legal, per poder cobrar una prestació per desocupació és necessari que la baixa en el treball no s'hagi produït de forma voluntària, doncs el sistema de protecció per desocupació protegeix a les persones treballadores que volen i poden treballar però manquen d'ocupació.

Si posteriorment treballes en una nova empresa i novament cesses per no superar el període de prova per decisió de l'empresari o l'empresària, i no han transcorregut més de tres mesos des que vas cessar voluntàriament  en l'empresa anterior, tampoc tindràs dret a una prestació per desocupació. No obstant això, sí podràs percebre aquesta prestació si el cessament en la segona empresa de forma involuntària es deu a un motiu diferent al de no superar el període de prova (per exemple si cesses per finalització del contracte) amb independència del temps transcorregut des de la data de la baixa voluntària anterior.

Si després de cessar dues vegades per no superar el període de prova a instàncies de l'empresari, iniciessis un nou treball, en el qual també cessessis a instàncies de l'empresari per no superar el període de prova, únicament podràs percebre prestacions per desocupació si des del segon cessament per no superar el període de prova fins al tercer i últim cessament, haguessin transcorregut tres mesos.