Seu electrónica

He viscut sempre a l'estranger sense treballar. Tinc dret a alguna ajuda si retorn a Espanya?

Si és persona espanyola que no ha treballat a l'estranger, no se li pot considerar persona treballadora emigrant retornada per poder percebre les prestacions o els subsidis per desocupació gestionats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.