Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Seguiré cobrant subsidi si canvia la meva situació econòmica o la de la meva família? Haig de comunicar-ho?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si mentre perceps el subsidi per desocupació canvia la teva situació econòmica o familiar, o la de la teva unitat familiar (si tens un subsidi amb responsabilitats familiars) obté rendes superiors, en càlcul mensual, a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per aquest any), durant menys de 12 mesos, se suspèn el subsidi i quan deixi de rebre aquestes rendes podràs reprendre-ho. Si passats els 12 mesos segueix incomplint el requisit, el subsidi s'extingirà.

En tot cas, tens obligació de comunicar en l'oficina de prestacions el canvi en la situació econòmica i de sol·licitar la baixa, si escau, en les prestacions per desocupació, al moment en què es donin situacions que produeixin la suspensió o l'extinció de la prestació o quan deixis de reunir els requisits exigits per percebre-la.

Si per accedir al subsidi que tens aprovat no s'exigia tenir responsabilitats familiars, hauràs de comunicar solament quan variïn les rendes del perceptor, doncs en el cas que variïn els ingressos de la resta de membres de la unitat familiar, podràs continuar percebent aquest subsidi i no serà necessari comunicar la variació en l'oficina de prestacions.

Tingues en compte que les rendes es computen pel seu import brut.