Seu electrónica

Cobro el subsidi per desocupació, poden percebre-ho més membres de la meva unitat familiar?

Si està cobrant el subsidi per desocupació sí poden percebre-ho altres membres de la seva unitat familiar, sempre que compleixin els requisits exigits (responsabilitats familiarsirendes, si escau).