Seu electrónica

Mai he treballat i cerco ocupació. Tinc dret a alguna ajuda econòmica de desocupació?

Si mai ha treballat, encara que estigui cercant ocupació, per tenir dret a la prestació contributiva per desocupació, haurà de tenir cotitzat a desocupació, almenys, 360 dies en els últims 6 anys.

No obstant això, hi ha algunes situacions en les quals les persones treballadores poden tenir accés a un subsidi per desocupació, encara que no hagin treballat anteriorment a Espanya, sempre que reuneixin una sèrie de requisits. Aquestes situacions són:

  • Ser una persona alliberada de presó.
  • Ser emigrant que torna a Espanya.
  • Perdre una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa per millorança del seu estat de salut.

Per a més informació pot cridar al telèfon d'atenció a la ciutadania.