Seu electrónica

Tinc 54 anys, fa gairebé un any vaig acabar el subsidi per esgotament de l'atur i des de llavors no he treballat Tinc dret al subsidi per a majors d'anys?. 52

Si té 54 anys i fa gairebé un any que va acabar de cobrar el subsidi de desocupació per haver esgotat la prestació contributiva i des de llavors no ha treballat, pot tenir dret al subsidi per a persones treballadores majors d'anys, 52 si compleix els requisits de cotització exigits per a això i les seves rendes mensuals no superen el 75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, sempre que des que va accedir al subsidi anterior hagi mantingut la inscripció com a demandant d'ocupació de manera ininterrompuda, o amb interrupcions inferiors a 90 dies naturals o que es deguin aquestes interrupcions a la realització d'algun treball.