Seu electrónica

Si l'empresa no em dona la documentació necessària per cobrar l'atur o ha desaparegut, què faig?

Tant si l'empresa es nega a lliurar-li la documentació, com si ha desaparegut, vostè ha de sol·licitar la prestació acompanyada de l'imprès "Declaració de manca de documentació" en la sol·licitud de prestacions, que li serà proporcionat per l'oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Est, en el cas que l'empresa es negui a facilitar-li la documentació, requerirà directament a l'empresari o empresària l'entrega de la mateixa.

Si l'empresa ha desaparegut, ha d'indicar-ho en l'imprès de declaració citat i el Servei Públic d'Ocupació Estatal intentarà posar-se en contacte amb ella, directament o per mitjà de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. En cas de força major, el certificat d'empresa o els documents de cotització (TC), si escau, poden substituir-se per altres mitjans de prova.