Seu electrónica

Què m'ocorre si no puc presentar tota la documentació en el termini establert?

Una vegada presentada la sol·licitud dins de termini, encara que no disposi de tota la documentació necessària, l'oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) registrarà la seva data d'entrada i li lliurarà un escrit en el qual es detallen els documents que li falten, concedint-li un nou termini de 15 dies per aportar-los.

Si no lliura la documentació que se li ha reclamat en el termini indicat per fer-ho, la seva sol·licitud quedarà arxivada. Rebrà llavors una resolució declarant tal arxiu, contra la qual podrà presentar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional. Una vegada declarat l'arxiu, podria tornar a sol·licitar la prestació si el dret no hagués prescrit per transcurs del temps.

Més informació en: