Seu electrónica

El meu compte de cobrament de l'atur o subsidi, ha d'estar oberta a la província on m'abonen aquesta prestació?

Pot cobrar la prestació en el compte de l'entitat bancària que indiqui amb independència de la localitat on estigui la sucursal i sempre que existeixi acord entre l'entitat bancària i el Servei Públic d'Ocupació Estatal, (SEPE).

Pot modificar el compte bancari a la Seu electrònicadel SEPE sempre que disposi de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.