Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cobro el subsidi de majors d'anys. 52 En què consisteix la declaració anual que haig de fer?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Per seguir percebent el subsidi de majors de  52 anys, has de presentar cada any una declaració de les teves rendes acompanyada de la documentació que les justifiqui, si escau.

Si els teus ingressos no han superat en cap mes el % 75 del Salari Mínim Interprofessional (SMI), podràs tramitar la declaració anual a través d'Internet a la Seu Electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que disposis de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.

Si no disposes de clau d'accés a Internet o les teves rendes han superat en algun mes el citat import, per presentar la declaració hauràs d'acudir a la teva oficina de prestacions, prèvia petició de cita a la Webdel SEPE o per telèfon.

Aquest document de declaració de rendes has de presentar-ho quan transcorrin dotze nous mesos des del naixement del dret al subsidi, o cada vegada que transcorrin dotze nous mesos des de l'última represa. El termini de presentació és de quinze dies hàbils a partir de la data indicada.

Si no presentes aquesta declaració, s'interromprà el pagament del subsidi i de la cotització.