HE TROBAT TREBALL A TEMPS PARCIAL

Si mentre està cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació comença a treballar per compte d'altri a temps parcial pot optar per suspendre la seva prestació o compatibilitzar-la, si escau.

La seva situació

Si vostè està cobrant prestació contributiva i comença a treballar per compte d'altri a temps parcial pot triar entre interrompre el cobrament de la prestació, mentre estigui vigent el contracte, o compatibilitzar el treball amb el cobrament de la prestació contributiva.

  • Si va interrompre la prestació i el contracte dura menys de 360 dies, quan aquest finalitzi, pot sol·licitar la represa de la prestació que té interrompuda.
  • Si el contracte dura 360 dies o més, quan finalitzi, pot sol·licitar una nova prestació amb aquestes cotitzacions o optar per reprendre la prestació que vostè va interrompre en començar a treballar. Si opta per reprendre, les cotitzacions que haguessin servit per generar la nova prestació (que no ha triat), no podran tenir-se en compte per a una prestació posterior.

Requisits

Si està cobrant prestació contributiva

  • Començar un treball a temps parcial mentre està percebent la prestació.
  • Mantenir la inscripció com a demandant d'ocupació.

Durada i quantia

  • Si compatibilitza la prestació amb el treball a temps parcial, la durada de la prestació no canvia. No obstant això, l'import de la prestació serà menor, es reduirà en proporció a la jornada de treball que realitzi. Si la prestació no està esgotada en acabar el contracte i sol·licita la seva represa, tornarà a percebre la quantitat íntegra que li correspongui.
  • El pagament de la prestació i subsidi per desocupació es realitzarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vostè indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa.

Quan, on i com ho tramito

Si ha aconseguit una col·locació a temps parcial, al moment en què sàpiga que va a produir-se, comuniqui-la en: