Seu electrónica

He trobat treball a temps parcial

 

Si mentre estàs cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació comences a treballar per compte d'altri a temps parcial pots optar per suspendre la seva prestació o compatibilitzar-la, si escau.

La seva situació

Si vostè està cobrant prestació contributiva i comença a treballar per compte d'altri a temps parcial pot triar entre interrompre el cobrament de la prestació, mentre estigui vigent el contracte, o compatibilitzar el treball amb el cobrament de la prestació contributiva.

  • Si va interrompre la prestació i el contracte dura menys de 360 dies, quan aquest finalitzi, pot sol·licitar la represa de la prestació que té interrompuda.
  • Si el contracte dura 360 dies o més, quan finalitzi, pot sol·licitar una nova prestació amb aquestes cotitzacions o optar per reprendre la prestació que vostè va interrompre en començar a treballar. Si opta per reprendre, les cotitzacions que haguessin servit per generar la nova prestació (que no ha triat), no podran tenir-se en compte per a una prestació posterior.