Seu electrónica

Normes sobre protecció per desocupació

En aquesta base de dades podrà consultar la recopilació de les normes publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat relatives a les disposicions sobre protecció per desocupació. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VIGÉSIMASÉPTIMA , regula  el subsidi extraordinari  de desocupació.

Una altra normativa d'interès

  • Interpretació: Jurisprudència Tribunal de Justícia de la UE: Sentència de 9 novembre de 2017 : còmput del POC en  contractes a temps parcial vertical.
  • Acord de Relació Futura (ARF) o Acord de Comerç i Cooperació entre la UE i el Regne Unit. Protocol relatiu a la Coordinació de la Seguretat Social.
  • ElReial decret-llei 38 / 2020 , de 29 de desembre: Afecta a Gibraltar després d'entrada en vigor ARF i fins que no existeixi conveni entre Espanya-UK sobre Gibraltar.