Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Situacions assimilades a l'alta

Es consideraran situacions assimilades a l'alta les que produeixen els mateixos efectes que un alta efectiva en la Seguretat Social respecte a la meritació de la prestació, i són les següents:

  • L'excedència forçosa per càrrec públic o sindical.
  • L'alliberament de presó per compliment de condemna o llibertat condicional.
  • La tornada de les persones treballadores emigrants.
  • El trasllat o desplaçament temporal per l'empresa fora del territori nacional.
  • La finalització de la relació laboral en un període de vaga i/o tancament patronal legals.
  • La situació d'incapacitat temporal, sense obligació de cotitzar, així com la d'invalidesa provisional.
  • La situació d'excedència per període no superior a tres anys per atendre a cura de cada fill o filla i la situació d'excedència per a la cura de familiars.
  • La situació de la persona treballadora durant el període corresponent a vacances anuals retribuïdes que no hagin estat gaudides amb anterioritat a la finalització del contracte.
  • La situació de les persones treballadores fixes discontínues que no siguin cridades en reiniciar-se l'activitat.

En el cas de trobar-se en situació assimilada a l'alta, per calcular la durada de la prestació per desocupació, l'inici del període de sis anys anteriors a la situació legal de desocupació retrocedirà tant temps com s'hagi romàs en aquesta situació.