Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Institucions i Programes Europeus

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Centres que recolzen la mobilitat de la Unió Europea

  • El centre nacional Europass és el primer punt de contacte per a qualsevol persona o organització interessada a utilitzar o aprendre més sobre Europass, l'eina europea per gestionar el teu aprenentatge i carrera professional.
  • Eurodesk augmenta la conscienciació sobre les oportunitats europees per als joves.
  • Euraxess recolza la mobilitat dels investigadors i el desenvolupament de la carrera professional.
  • La xarxa Euroguidance promou el desenvolupament de competències i la mobilitat internacional entre els professionals de l'orientació.
  • La Xarxa de Centres Nacionals d'Informació sobre el Reconeixement Acadèmic (NARIC) recolza el reconeixement de la titulació obtinguda i els períodes d'estudi realitzats en altres països. Spain – ENIC – NARIC: https://www.enic-naric.net/page-spain

 

Centres que proporcionen informació sobre polítiques, programes i fons específics de la Unió Europea

 

Centres que proporcionen orientació, assistència i mediació en assumptes de la Unió Europea

  • La Xarxa de Centres Europeus del Consumidor (Xarxa CEC) explica els drets dels consumidors i pot ajudar a resoldre litigis amb venedors establerts a un altre país de la UE.
  • La xarxa SOLVIT ajuda als ciutadans i les empreses de la UE a fer valer els seus drets relacionats amb viure, treballar o operar a un altre país de la UE.
  • La Xarxa de Resolució de Litigis Financers (FI-NET) ajuda a resoldre extrajudicialment les reclamacions dels consumidors en l'àmbit dels serveis financers.