Seu electrónica

Temes d'Interès

En aquest apartat, EURES t'ofereix informació relacionada amb temes d'interès tals com ESCO(European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) classificació europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions. la situació originada pel Brexit, la campanya de sensibilització sobre treballadors del sector agroalimentari, informació rellevant per als joves com el Pla de Garantia Juvenil Plus, una iniciativa europea que pretén facilitar el accés dels joves entre 16 i 30 anys al mercat de treball o sobre el Cos Europeu de Solidaritat, projecte de la Unió Europea que ofereix oportunitats perquè els joves d'entri 18 i 30 anys duguin a terme un servei de voluntariat, realitzin un període de pràctiques o treballin en el sector de la solidaritat, al seu propi país, a un altre país de la Unió Europea o fora d'ella.