Seu electrónica

Ocupació Jove


Un pla de xoc contra la desocupació juvenil que faciliti la inserció laboral, construeixi vides laborals estables i augmenti la formació i capacitació dels joves, és un dels elements transversals i prioritaris de les actuacions del Pla de Recuperació.

La Inversió 1 “Empro Jove” compta amb tres programes dirigits a joves d'entri 16 i 29 anys, i prioritza els àmbits de la transició ecològica i l'economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social, la lluita contra la despoblació i el desenvolupament local rural:

El programa TÀNDEMés un projecte de formació en alternança amb l'ocupació que segueix el model de les escoles taller si ben aplicat a projectes d'interès públic i social.

Primera experiència professional en les administracions públiquesés un pla de primeres experiències en l'ocupació en el si dels serveis prestats per les administracions públiques, del que es beneficiaran persones joves aturades l'etapa formativa de les quals s'hagi completat i acreditat.  

Programa investigo: pla d'ocupació per a persones joves investigadores i tecnòlogues en organismes públics de recerca, universitats públiques, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics i entitats públiques subjectes a dret privat, juntament amb empreses que inverteixin en recerca i innovació i presentin un projecte de recerca i entitats privades sense ànim de lucre com a fundacions.